Verhalen ophalen metMalanca

Wil je jouw levensloop onderzoeken en je leven onder woorden brengen?
Je eigen leven beschrijven en jouw levensverhaal opschrijven?
Wil je weten wat de rode draden zijn die bepalend zijn (geweest) op jouw levenspad?
Zou je jouw leven willen ‘herschrijven’ en voelen dat liefde, hoop en zingeving daar onderdeel van zijn?

Iedereen heeft een verhaal. Ik zou zelfs willen stellen dat wij niet alleen een verhaal, verhalen hebben, maar dat we verhalen zijn. Als ik aan je vraag wie je bent, vertel me dan je verhaal!

Bij een persoonlijke ontwikkeling gaat het altijd over: Waar ben je geweest en waar ben je naar toe op weg?

Onderweg kom je van alles tegen: je zult beren en draken verslaan, door het duister dwalen, als held optreden en van paden afraken, om er vervolgens weer op terug te keren. Na al jouw beproevingen zul je niet meer dezelfde zijn als de persoon die vertrok.

Jouw verhaal is er al. Je moet het alleen nog vertellen. En daar ga ik je bij helpen.

Je verhaal hoeft niet volledig op papier te staan om compleet te zijn. Jij bepaalt welke ingrediënten nodig zijn om te komen tot de juiste ‘smaak’. Jouw herinneringen zijn de ingrediënten voor ‘het gerecht van je leven’.

De waarheid is trouwens ook maar net datgene waar jij in gelooft. Als kind fantaseerden we er op los. Alles bestond. Onze knuffels konden praten, wolken kleurden paars, bloemen hadden voeten en Sinterklaas kwam elk jaar over uit Spanje. De werkelijkheid van een kind is vloeibaar; het kan zomaar een andere vorm aannemen. Als volwassenen zien wij dit niet meer als waarheden, maar als fictie, terwijl je als kind zeker wist dat het bestond. Je kunt je afvragen hoe waar de werkelijkheid eigenlijk is.

Als je het kind in jou de vrije loop laat, gaat fictie niet meer over verzinnen of veinzen, maar gaat het over ombuigen en vervormen, verdraaien en verfraaien. Je verhaal moet jou gaan passen als een comfortabele, warme jas. Jij bent niet meer dezelfde als 10, 20 of 30 jaar geleden. Het ‘vermaken’ van jouw jas (jouw levensverhaal) is nodig, zodat die straks weer lekker zit. Je herstelt zo het contact met jezelf. Dit is niet alleen hoopgevend, je zult ook merken dat je meer ruimte gaat voelen om lief te hebben. Jezelf en de mensen om je heen.

Onze herinneringen worden gekleurd door de tijd. En we kleuren deze elk ook anders in. Zo maken we van eenzelfde moment ieder onze eigen herinnering. Door met fictie te spelen, kun je loskomen van je eigen verhaal, waardoor onderliggende emoties minder sturend worden . Op deze manier kun je jezelf helen.

Door herinneringen te her(be)leven en te beschrijven geven we er opnieuw betekenis aan. Verwerken van pijnlijke en verdrietige herinneringen gebeurt vaak als vanzelf, doordat je tijdens het schrijven herinneringen met je levenskennis van nu (opnieuw) ervaart en doorleeft. Hierdoor ga je meer van je handelen in het hier en nu begrijpen. En meer begrijpen betekent dat je actiever en bewuster kunt omgaan met emoties die je voelt.

We zetten samen je leven op papier, waardoor jij er steeds meer grip op krijgt en ook kunt gaan sturen. Je hebt inzicht in wat bepalend is voor de keuzes die je maakt. Je kunt stappen zetten in de richting die bij jou past en kunt daar actief naar gaan leven. Door het vertellen van je verhaal wordt je regisseur van je eigen leven.

Een van mijn lievelingsuitspraken komt van Jessamyn West: “Fictie onthult waarheden die de werkelijkheid verbergt.”

Ben jij klaar voor jouw waarheid?

 

  • In een telefoongesprek van een half uur kijken we samen wat bij jou past.
  • Wat wil jij? Waar heb je behoefte aan?
  • Op welke manier wil jij woorden geven aan jouw verhaal?
  • Hoeveel tijd hebben we daar voor nodig? En hoeveel tijd wil jij daaraan besteden?
  • Ik ga naar mijn tekentafel en ontwerp mijn aanbod dat past bij jou.

Malanca schrijft recht vanuit haar hart. Je leest wat ze voelt en je voelt wat ze schrijft. Ze heeft een poëtische schrijfstijl en weet daarin toch op rake toon bloot te leggen wat gehoord en gezien moet worden.

Lior Sela, Communicatieadviseur Overheid